Woonfraude | Zakelijk

Iedere huurder heeft twee belangrijke verplichtingen: het tijdig betalen van de huur en zich als een goed huurder gedragen. Woonfraude is een verzamelnaam voor diverse onrechtmatige praktijken op het gebied van wonen:
het illegaal onder- en doorverhuren van een huurwoning; het gebruik van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte; vakantieverhuur zonder toestemming, bijvoorbeeld via Airbnb; het gebruik van een huurwoning voor hennepteelt of prostitutie.

Waarom het belangrijk is om actie te ondernemen
Woonfraude kan resulteren in zeer nadelige gevolgen voor woningbouwverenigingen, verhuurders van vakantiewoningen en/of particulieren. Naast het mislopen van (huur)inkomsten hebben de ongewenste praktijken vaak een negatief effect op de leefbaarheid in de wijk en de waarde van uw pand. Woonfraude kan leiden tot verloedering en overlast voor buurtbewoners. Het is voor u van groot belang de orde van uw woningbestand te handhaven.

Wat BRICK Bedrijfsrecherche voor u kan betekenen
Woonfraude kan relatief snel en eenvoudig worden geconstateerd. Door de juiste onderzoeksmethoden toe te passen kan BRICK vaststellen door wie uw woning in werkelijkheid bewoond wordt, in kaart brengen welke (verdachte) activiteiten er plaatsvinden en/of constateren of er sprake is van woonfraude. In veel gevallen worden dergelijke onderzoeken uitgevoerd aan de hand van observaties. Daarnaast kan een buurtonderzoek een effectief middel zijn om in te zetten.  Door middel van verklaringen van buurtbewoners over de situatie, kan BRICK achterhalen hoe lang er sprake is van een onderhuursituatie en/of waar de officiële huurder verblijft.

Waar u verder nog aan kunt denken
Door woonfraude sneller op te merken, of zelfs proactief tegen te gaan, kan de schade worden beperkt. BRICK kan u adviseren over passende methoden, zoals steekproefsgewijze huisbezoeken.

Verdenkt u iemand van woonfraude? Bespreek uw casus voor vrijblijvend advies door (telefonisch) contact op te nemen of ons contactformulier in te vullen door op onderstaande button te klikken.