Verzekeringsfraude | Zakelijk

Wanneer een verzekerde een claim indient voor het uitkeren voor geleden schade, gaat u als verzekeraar er vanuit dat u alle informatie heeft om te beoordelen of er recht is op uitkering. Helaas komt het vaak voor dat klanten zich schuldig maken aan verzekeringsfraude. Dit zijn gevallen waarin een verzekeringsnemer bij aanvraag van een verzekering of het indienen van een claim opzettelijk een onjuiste voorstelling van de feiten geeft, bijvoorbeeld door het geven van foutieve of onvolledige informatie.

Waarom het belangrijk is om actie te ondernemen
Fraude betekent voor u hogere kosten. In veel gevallen blijft het niet bij één keer, en daarmee kan het totaal hoog oplopen. Daarnaast geeft u door consequent op te treden tegen fraudeurs het signaal dat onrechtmatig gedrag niet wordt getolereerd.

Wat BRICK Bedrijfsrecherche voor u kan betekenen
Wanneer u vermoedt dat een verzekerde fraude probeert te plegen, of indien u twijfelt over de werkelijke oorzaak/omstandigheden van een geval dat de basis is voor een claim, zult u dit moeten bewijzen. BRICK kan u op meerdere manieren ondersteunen. Een objectief en onafhankelijk schadeonderzoek, waarbij het ondervragen van betrokkenen en getuigen maar ook forensisch- of sporenonderzoek tot de mogelijkheden behoort.

Wanneer het onduidelijk is wie aansprakelijk is voor geleden schade, en of deze partij (toereikend) is verzekerd, kan een aansprakelijkheidsonderzoek de juiste optie zijn.

Waar u verder nog aan kunt denken
BRICK biedt een veelzijdigheid aan diensten op het gebied van screenings, onderzoek en scans.

Spelen er andere situaties af binnen uw organisatie die u niet vertrouwd, neem vrijblijvend contact op. BRICK denkt graag met u mee.