Veiligheidsscan | Zakelijk

Speciaal voor winkels, hotels en andere horecabedrijven zoals cafés, bars en restaurants heeft BRICK een veiligheidsscan ontwikkeld. De scan (audit) geeft u een concreet en volledig beeld van de actuele risico’s in uw onderneming en de maatregelen die u kunt nemen om die risico’s te beperken. Is uw bedrijf écht bestand tegen inbraak, diefstal of overvallen? Zijn uw medewerkers klantvriendelijk, betrouwbaar en weten ze hoe te handelen bij calamiteiten? Is de veiligheid van  bezoekers en medewerkers gewaarborgd in uw onderneming? 

Waarom het belangrijk is om een veiligheidsscan te overwegen
Als ondernemer heeft u een veelvoud aan procedures en protocollen om risico’s te beperken. Wet- en regelgeving is echter voortdurend aan verandering onderhevig en uw organisatie ontwikkelt zich ondertussen ook. Het is daardoor lastig te bepalen of uw beleid nog steeds voldoende is afgesteld op de huidige situatie.
BRICK weet uit ervaring dat goedlopende winkels of horecaondernemingen door derving, zoals diefstal van medewerkers of het niet naleven van de veiligheidsregels, de daadwerkelijke omzetcijfers aanzienlijk dalen. Met een veiligheidsscan heeft u inzicht en handvatten om dergelijke ongewenste situaties tegen te gaan.

Wat BRICK Bedrijfsrecherche voor u kan betekenen
Omdat iedere organisatie uniek is, met eigen cultuur en problematiek, maakt BRICK voor uw organisatie een veiligheidsscan op maat. Om een objectief beeld te krijgen van uw organisatie, de werkwijze en betrouwbaarheid van uw medewerkers, kan er in eerste instantie onderzoek worden gedaan als ‘mystery guest’. Zonder aanwezigheid kenbaar te maken wordt de gang van zaken in uw organisatie geobserveerd en onderzocht. Daarnaast wordt er in veel gevallen een gesprek opgezet met de eerste verantwoordelijke / teamleider of één van uw andere medewerkers.

Een veiligheidsscan geeft u een objectief beeld van wat er zich in uw organisatie afspeelt en met name, wat er gebeurt als u niet aanwezig bent. U ontvangt de onze bevindingen in een rapportage. Tevens kan BRICK u adviseren of bijstaan in eventuele vervolgstappen om uw organisatie (nog) veiliger te maken.

Waar u verder nog aan kunt denken
In gevallen van diefstal en (vermoedens over) andere vormen van fraude in uw onderneming kan BRICK u vrijblijvend adviseren of eventueel bijstaan in het verzamelen van bewijs en het doen van aangifte. Neem gerust contact op voor advies en informatie.