Uitkeringsfraude | Zakelijk

Van uitkeringsfraude is sprake als een persoon door eigen toedoen, bijvoorbeeld door het opzettelijk foutief verstrekken of nalaten van informatie of actie, een (hogere) uitkering ontvangt zonder dat daar recht op is. U kunt denken aan situaties waarin iemand de uitkeringsinstantie niet informeert over nieuw/extra werk, gevallen waarin persoonlijke omstandigheden veranderen maar niet worden gemeld en zwartwerken.

Waarom het belangrijk is om actie te ondernemen
Hoewel het in losstaande gevallen niet altijd om hoge bedragen hoeft te gaan, kunnen de totalen voor een overheids- of uitkeringsinstantie hoog oplopen. Door tijdig en grondig in te grijpen, geeft u zowel de individu als de rest van de samenleving een duidelijk signaal dat fraude niet wordt getolereerd.

Wat kan BRICK Bedrijfsrecherche voor u betekenen?
Zijn er tekenen die erop wijzen dat er sprake is van fraude maar heeft u niet genoeg bewijs? BRICK kan individuele gevallen voor u op discrete wijze onderzoeken en analyseren, zodat u inzichtelijk krijgt of iemand werkelijk (met opzet) een onterechte / te hoge uitkering ontvangt. Hierbij maken wij gebruik van diverse methodieken zoals observaties, het ondervragen van getuigen en openbaar bronnenonderzoek. Door gedegen onderzoek en de juiste wijze van verslaglegging kan in sommige gevallen ook de geleden schade teruggevorderd worden.

Waar u verder nog aan kunt denken
BRICK biedt een veelzijdigheid aan diensten op het gebied van screenings, onderzoeken en scans. Spelen er andere situaties af binnen uw organisatie die u niet vertrouwd, bel ons gerust voor een oriënterend gesprek zodat we u kunnen informeren en/of adviseren.