(PES) Screening personeel en zakenrelaties | Zakelijk

Door het preventief screenen van personeel of zakelijke relaties verkrijgt u inzicht in het arbeids- of zakenverleden, waarmee u een weloverwogen keuze kunt maken om een overeenkomst aan te gaan. U kunt denken aan een antecedentenonderzoek (pre-employment screening) voor toekomstige werknemers of een moraliteitsonderzoek als u overweegt een zakenrelatie aan te gaan.

Waarom het belangrijk is om screening te overwegen
U wilt zeker zijn dat een nieuwe medewerker betrouwbaar is en discreet om gaat met vertrouwelijke informatie binnen uw organisatie. Ook in de samenwerking met een nieuwe partner of zakenrelatie staat betrouwbaarheid voorop en wilt u niet voor verrassingen komen te staan. Screening vooraf kan  de (integriteits)risico’s en mogelijk risico op fraude en verduistering sterk beperken.

Wat BRICK Bedrijfsrecherche voor u kan betekenen
Het antecedentenonderzoek geeft u inzicht in de werkelijke identiteit van uw (toekomstige) werknemer, partner of zakenrelatie. BRICK kan dit uitvoeren als eenmalig onderzoek of als standaard onderdeel van uw sollicitatieprocedure. Gaat uw nieuwe medewerker met geld, waardevolle goederen en/of gevoelige informatie werken, dan kan BRICK voor de betreffende persoon een screening op maat samenstellen en/of een risicoanalyse uitvoeren. In dit soort onderzoeken kunnen gegevens uit verschillende registers worden opgevraagd die voor u niet (altijd) toegankelijk zijn. BRICK kan tevens screenen op iemands financiële positie, bijvoorbeeld of de persoon onder curatele of bewind staat / heeft gestaan. Tot slot kan BRICK diploma’s, certificaten en CV’s op waarheid controleren.

Waar u verder nog aan kunt denken
Ondanks zorgvuldige preventieve maatregelen, kunnen er zich situaties voordoen waarin u twijfelt aan de betrouwbaarheid en integriteit van uw medewerkers of (toekomstige) relaties, of waarin afspraken niet worden nagekomen maar u over onvoldoende bewijs beschikt voor opvolgende maatregelen. BRICK kan u ondersteunen met discrete onderzoeken waarbij feiten en informatie worden verzameld die u de zekerheid geven waar u naar zoekt. Voorbeelden zijn frauduleus verzuim of schending van een concurrentie-, relatie- of geheimhoudingsbeding.