Zakelijk | Bedrijfsrecherche

Als werkgever gaat u ervan uit dat uw medewerkers betrouwbaar en integer zijn. Helaas wijst de praktijk uit dat bedrijven en instellingen geregeld te maken krijgen met diverse vormen van bedrijfsfraude. Tijdig optreden bij vermoedens van frauduleuze handelingen kan de potentiële schade voor u aanzienlijk beperken. Een onderzoek van BRICK brengt niet alleen duidelijkheid: indien uw vermoedens waar blijken te zijn helpt het u bij het opsporen van de verantwoordelijke(n) en het verhalen van de geleden schade. Bovendien geeft u uw werknemers het signaal dat deze gedragingen niet worden getoleree

Vermoedt u dat er iets niet klopt, of bent u voornemens om maatregelen te treffen om frauduleuze praktijken te voorkomen? BRICK Bedrijfsrecherche adviseert u graag!