Werkwijze

Iedere opdrachtgever en situatie is uniek. BRICK levert maatwerk, afgestemd op uw specifieke casus. Onze aanpak biedt die flexibiliteit. Een duidelijk kader zodat u weet wat u kunt verwachten, maar tegelijkertijd voldoende ruimte heeft tot aanpassing op uw persoonlijke wensen.

Oriënterend gesprek
BRICK hecht waarde aan een intakegesprek, telefonisch of op een door u gewenste locatie. Dit biedt ons de mogelijkheid uw vraagstuk te begrijpen en u te adviseren over de haalbaarheid van uw onderzoek. BRICK informeert u graag vrijblijvend over wat we voor u zouden kunnen betekenen.

Plan van aanpak
Indien u besluit samen te werken met BRICK, ontvangt u van ons na het intakegesprek een plan van aanpak, inclusief offerte. Dit plan beschrijft het doel van het onderzoek, de opdracht, voorgestelde onderzoeksmethoden, geschatte tijdsduur en geeft u een prijsindicatie. BRICK weet uit ervaring dat de gemaakte kosten zich veelvuldig terugverdienen, financieel en/of emotioneel.
Na ondertekening van de overeenkomst kan BRICK in veel gevallen vrijwel direct starten met uw onderzoek.

Uitvoeren van het onderzoek
Het tactisch en/of technisch onderzoek wordt verricht volgens de privacy gedragscode. Hierin staan alle wettelijke kaders beschreven waaraan een rechercheur zich moet houden. Tijdens het onderzoek houdt BRICK u of een door u aangewezen persoon zorgvuldig op de hoogte van tussentijdse bevindingen.

Rapportage
Alle bevindingen worden voor u vastgelegd in een eindrapportage, dat voldoet aan de wettelijke normen. Hiermee kunt u, indien gewenst, (juridische) vervolgstappen feitelijk onderbouwen.

Evaluatie
BRICK vindt het belangrijk dat onze samenwerking aan uw verwachtingen voldoet. Tijdens een evaluatiegesprek bespreken wij uw tevredenheid en adviseren wij u waar nodig over ondersteuning in een eventueel vervolgtraject.

Externe partners
Ieder onderzoek heeft een eigen werkwijze. De situatie bepaalt welke opsporingstechnieken worden ingezet. In sommige gevallen beoordeelt BRICK dat het inzetten van een externe professional waardevol is voor uw onderzoek. Specifieke kennis en expertise levert u in dat geval betere kwaliteit en scheelt u tijd en geld. Mocht deze situatie zich voordoen, dan bespreekt BRICK deze mogelijkheden met u.

Tarieven & voorwaarden
Rechercheonderzoek is maatwerk dat is toegespitst op uw specifieke situatie. De moeilijkheidsgraad van uw onderzoek en eventuele inzet van technische middelen zijn hierin sterk bepalend. Prijsafspraken worden voorafgaand aan het onderzoek gemaakt en BRICK informeert u tevens over de geldende algemene voorwaarden. Daarmee komt u nooit voor verassingen te staan.

Neem bij vragen, of voor vrijblijvend advies, contact met ons op.