Vermiste personen | Particulier

Een vermissing van een persoon kan de oorzaak zijn van een misdrijf, een vrijwillige keuze of ‘loop van omstandigheden’, bijvoorbeeld in het geval u een familielid of vriend uit het oog verloren bent. Sommige personen verdwijnen uit vrije wil om bijvoorbeeld hoge schulden, problemen met deurwaarders of andere geldkwesties (zoals alimentatieplichten) te ontvluchten. Daarnaast is er ook een aantal personen dat onvrijwillig verdwijnt. 

Waarom het belangrijk is om actie te ondernemen
In alle gevallen kunnen emoties hoog oplopen. U bent wellicht bang voor de veiligheid van uw dierbare en wilt zo snel mogelijk wilt weten waar hij/zij verblijft. Daarnaast bevordert tijdige actie de betrouwbaarheid van sporen.

Wat kan BRICK Bedrijfsrecherche voor u betekenen?
Zolang het geen misdrijf betreft zijn deze zaken in veel gevallen geen prioriteit voor politie of justitie. BRICK kan u wel van dienst zijn en gaat in geval van vermissing resoluut en efficiënt te werk.

Sterk afhankelijk van uw zaak en de omstandigheden, bepalen wij de meest geschikte onderzoekmethoden. U kunt denken aan open bronnenonderzoek, getuigenverhoor, buurtonderzoek, observaties en/of sporenonderzoek. BRICK zet alle mogelijke middelen en expertise in om te achterhalen waar een persoon zich bevindt en deinst daarbij niet terug voor landgrenzen. Bovendien beschikken wij over een breed netwerk aan professionals met verschillende expertises waardoor een zaak sneller tot een oplossing kan komen. Op al onze onderzoeken is de privacygedragscode en zwijgplicht van toepassing.

Tijdens onderzoeken houdt BRICK u op de hoogte van alle ontwikkelingen en kunt u te allen tijde contact met ons zoeken. U kunt rekenen op de steun van BRICK.

Wordt u geconfronteerd met vermissing? Neem vrijblijvend contact op met BRICK voor informatie en advies.