Alimentatiefraude | Particulier

Waar een huwelijk wordt beëindigd, kan de plicht ontstaan voor één van de ex-partners om partneralimentatie of kinderalimentatie te betalen aan de ander. Dit bedrag dient ter financiële ondersteuning van één van de partijen ten behoeve van een acceptabele levensstandaard, waarbij het recht en de hoogte wettelijk worden vastgesteld.

Het kan voorkomen dat uw ex-partner niet aan de betalingsverplichting voldoet wegens een gebrek aan financiële middelen, maar u opmerkt dat hij/zij wél geld uitgeeft aan andere luxe bestemmingen (zoals luxe vakanties of splinternieuwe auto’s). Of wellicht heeft u het vermoeden dat uw ex-partner samenwoont met een nieuwe partner, maar dit verzwijgt, terwijl het van invloed is op de hoogte van het bedrag dat u iedere termijn keurig naar hem/haar overmaakt. In zulke gevallen spreekt men over alimentatiefraude.

Waarom het belangrijk is om actie te ondernemen
Discussies over geld zijn ingewikkeld en emotioneel beladen, vooral als u samen al een lange weg heeft doorgemaakt. Maar de kans is aanwezig dat u geld misloopt of onnodig uitgeeft.

Wat BRICK Bedrijfsrecherche voor u kan betekenen
Alimentatieonderzoek kan u helpen uw vermoedens te bevestigen, zodat u passende vervolgstappen kunt ondernemen. BRICK kan onderzoek doen naar de financiële draagkracht van uw ex-partner en/of veranderingen in de persoonlijke situatie. Zo kunnen we een mogelijk (nieuwe) werkgever, verblijfsplaats of een (verborgen) relatie waarbij een gezamenlijk huishouden wordt gevoerd, vaststellen. Het verkregen bewijs kan vaak gebruikt worden in een eventuele civielrechtelijke procedure om uw gelijk te halen.

Waar u verder nog aan kunt denken
Bent u nog samen met uw partner, maar heeft u vermoedens van overspel, dan kan BRICK u ook helpen met onderzoek en advies. Als u uw casus met ons wilt bespreken kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.