Onderzoeksmethoden

Een preventief- of fraudeonderzoek geeft u inzicht in de feiten en omstandigheden en de (eventuele) rol van betrokken personen en partijen. Afhankelijk van uw casus, past BRICK diverse onderzoekstechnieken en –methoden toe. U kunt denken aan het inzetten van verborgen camera’s of afluisterapparatuur, het vergaren van informatie uit (half) openbare bronnen zoals het internet en diverse (openbare) registers maar ook het interviewen van getuigen of het observeren van verdachten. Hieronder worden verschillende onderzoeksmethoden nader toegelicht.

BRICK houdt zich nauwkeurig aan de strenge regels die zijn verbonden/geboden aan de inzet van de (onderzoeks)methoden en neemt hierbij de wettelijke regels in acht die in de privacy gedragscode staan beschreven. Voor een uitgebreide uitleg over de privacy gedragscode en de hierin beschreven wettelijke kaders, kunt u hier klikken.