Telecommunicatie

Als het vermoeden bestaat dat een werknemer vertrouwelijke informatie heeft gelekt aan derden, kan BRICK aanwijzingen vergaren door middel van een onderzoek naar het gebruik van e-mail en/of diensttelefoon. Tevens kan met een dergelijk onderzoek ongeoorloofd privégebruik van dienstmiddelen worden aangetoond. Indien noodzakelijk, kan onder bepaalde (strenge) voorwaarden het telefoon- en e-mailverkeer worden afgetapt. Zie daarover meer onder Meeluisteren en opnemen van vertrouwelijke communicatie.