Plaatsbepalingsapparatuur

Door middel van plaatsbepalingsapparatuur, zoals een GPS-volgsysteem, kan BRICK het gebruik van een auto in kaart brengen. Deze methode kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer u wilt nagaan of een dienstauto (onrechtmatig) voor privé doeleinden wordt gebruikt.