Onderzoek werkomgeving

Het fysiek onderzoeken van een werkomgeving kan in sommige gevallen de juiste methode zijn om relevante gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld wanneer het vermoeden bestaat dat een werknemer onrechtmatig goederen of documenten in bezit heeft. Hierbij kunt u denken aan het onderzoeken van een bureau, archiefruimte en/of dienstvoertuig.