Observaties

Observatie is meer dan willekeurig kijken naar het gedrag van een persoon of het bestuderen van een verschijnsel. Het is een gerichte activiteit die systematisch, nauwkeurig en stipt uitgevoerd moet worden. Deze methode wordt vaak ondersteund met technische hulpmiddelen zoals camera’s of GPS-apparatuur. Een observatie kan bewijzen of informatie opleveren die uw zaak kunnen versterken. Observaties kunnen zowel preventief als repressief worden uitgevoerd. BRICK houdt zich nauwkeurig aan de strenge regels die zijn gebonden aan het observeren van personen, waaronder de regels die staan beschreven in de privacy gedragscode.