Meeluisteren en opnemen

Vertrouwelijke communicatie kan plaatsvinden door het gesproken of geschreven woord of door de overdracht van signalen via de ether of de kabel. Onder vertrouwelijke communicatie valt bijvoorbeeld een in beslotenheid gevoerd gesprek, een niet openbaar e-mailbericht of het niet voor derden bestemde berichtenverkeer via de telecommunicatie-infrastructuur. BRICK beschikt over de mogelijkheid om in zeer specifieke situaties gericht mee te luisteren/lezen, of delen vast te leggen ter bewijsvoering. Echter, indien er minder ingrijpende onderzoeksmethoden mogelijk zijn om het verweten gedrag te onderzoeken, geeft BRICK deze altijd de voorkeur.