Interviews

BRICK maakt een onderscheid in drie soorten interviews, te weten; getuigenverklaringen, informatieve interviews en confronterende interviews, bijvoorbeeld met een dader. Door het toepassen van de juiste gesprekstechnieken, kunnen interviews veel relevante informatie en aanwijzingen opleveren. Het doel van ieder interview is om een bekentenis vast te leggen in een ondertekende verklaring. Interviews zijn echter altijd op basis van vrijwillige medewerking. BRICK vindt het belangrijk dit nadrukkelijk kenbaar te maken aan de geïnterviewde. Tevens houdt BRICK zich nauwkeurig aan de strenge regels die zijn gebonden aan het interviewen van personen, waaronder de regels die staan beschreven in de privacy gedragscode.