Geautomatiseerde voorzieningen

Veel bedrijven beschikken over geautomatiseerde voorzieningen, zoals een computernetwerk en software, waar werknemers via een persoonlijke toegang gebruik van maken. Tevens worden in veel gevallen laptops en mobiele telefoons aan werknemers ter beschikking gesteld. Het gebruik van deze voorzieningen wordt veelal geregistreerd en structureel gemonitord ter handhaving van interne procedures en gedragsregels en ter beperking van risico’s, bijvoorbeeld als het gaat om de technische infrastructuur. In gevallen waar het toegevoegde waarde kan bieden in een onderzoek, kan BRICK deze vastgelegde gegevens raadplegen en analyseren, om zo meer inzicht te krijgen in de handelingen van een betreffende werknemer.