Forensisch onderzoek

Forensisch onderzoek heeft als doelstelling te achterhalen welke fraude is gepleegd, wie de fraude heeft gepleegd en hoe die persoon te werk is gegaan. Tijdens een nauwkeurig sporenonderzoek haalt BRICK de feiten naar boven.