Digitaal onderzoek

Door middel van digitaal onderzoek, ook wel ‘forensisch IT-onderzoek’ genoemd, kan BRICK de digitale werkomgeving van een persoon onderzoeken. Een situatie waarin deze methode effectief kan zijn, is als het vermoeden bestaat dat een werknemer onrechtmatig bepaalde (geheime) documenten op zijn computer heeft opgeslagen. Ongeoorloofd privégebruik van een computer kan hier tevens mee worden vastgesteld.